Tek Başına Dernek Kurmak

Gönderen:

Tek Başına Dernek Kurmak

Dernekler hukukuDernek kurmak istiyorum. Tek başıma dernek kurabilir miyim, başka üyelere olması şart mıdır?

Dernek bir “kişi“ler topluluğudur. Bu sebeple bir kişi tek başına dernek kuramaz.

 

Dernek kurmak hukuk, dernekler hukuku. Dernekler hukuku avukatı.

Continue Reading →

Aynı İsimle Dernek Kurulması

Gönderen:

Aynı İsimle Dernek Kurulması

Aynı isimle mevcut bir başka dernekle aynı adı taşıyan bir dernek kurabilir miyiz?

İlke olarak aynı isimle birden çok dernek kurulması mümkündür. Aynı adı taşıyan bir başka derneğin mevcudiyeti sizin o isimde bir başka dernek kurmanıza mani değildir. Fakat bu ilke genel bir ilkedir ve istisnaları vardır. Aynı isimle başka bir dernek kurulabilmesine engel olacak bu istisnalara denk gelip zorluklar yaşamamanız için bir dernekler hukuku avukatından destek almanızı öneririm.

 

Aynı ad ile dernek kurulması dernekler ...

Continue Reading →

Devlet Memuru Dernek Üyeliği

Gönderen:

Devlet Memuru Dernek Üyeliği

Devlet memurları derneklere üye olabilirler mi?

Asker, polis ve üniversite görevlilerinin derneklere üye olmalarında kanuni sınırlamalar vardır. Asker, polis ve üniversite çalışanları dışındaki kamu çalışanlarının derneklere üye olmalarında bir kısıtlama yoktur; derneklere üye olabilirler.

 

Derneğe üye olmak dernek üyelik kısıtlamaları avukat dernekler hukuku.

Continue Reading →

Derneğin Amacı

Gönderen:

Derneğin Amacı

Bir dernek kuracağız. İleride faaliyet yaparken sıkıntı yaşamadan geniş bir yelpazede etkinlik gösterebilmek için dernek amacı olarak 5-6 başlık hazırladık. Bir sakıncası olur mu?

Hukuken her derneğin sadece bir amacı olabilir ve bunun derneğin tüzüğünde açıkça belirtilmesi gerekir. Derneğinize 5-6 tane amaç belirlemeniz dernekler hukukuna aykırı olacaktır. Hukuka aykırı hükümler ihtiva eden tüzükler dernekler müdürlüğü tarafından tasdik edilmeyip düzeltmeniz talebiyle size iade edilecektir. Derneğinizin faaliyet alanını geniş tutabilmenizde derneğiniz tüzüğünü dernekler hukuku uzmanı bir hukukçunun kaleme ...

Continue Reading →

Derneğin Ticari İşler Yapması

Gönderen:

Derneğin Ticari İşler Yapması

Para kazanmak, ticari iş yapmak için dernek kurabilir miyiz?

Dernekler mahiyeti itibariyle “kar amacı gütmeyen” kuruluşlardır. Bu nitelikleri sebebiyle ticari yapmaları hukuki mevzuat ile yasaklanmıştır.

Şunu da belirtmekte fayda vardır: “Dernekler kar amacı güdemez” genel ilkesini “derneklerin para kazanması yasaktır”, “dernekler hiçbir şekilde para alamazlar” şeklinde anlamamak, böyle anlamamak lazımdır. Dernekler para alabilirler (mesela üyelik aidatı), hatta mal da alıp-satabilirler (ticari işletme kurmak suretiyle). Bir derneğin amacını gerçekleştirebilmesi için maddi kaynağa, gelire ihtiyacı ...

Continue Reading →

Dernek Tüzüğü Hazırlama

Gönderen:

Dernek Tüzüğü Hazırlama

Bir dernek kurmak istiyoruz. Dernek için bir tüzük hazırlamamız gerektiğini öğrendik. Derneğimiz için tüzük nasıl hazırlayabiliriz?

Dernek kuruluşunda kullanabileceğiniz tüzük örneklerine internette bir çok sitede ve dernek kuruluşunu anlatan bir çok kitapta ulaşabilirsiniz. Bu sitelerde/kitaplarda verilen hazır tüzük şablonları üzerinde kendine uygun değişiklikleri yaparak kullanabileceğiniz, derneğinize tüzük oluşturabileceğiniz yazar. Bu doğrudur! kullanabilirsiniz buna bir mani yok! Fakat çok tehlikelidir ve yanlıştır! ve kesinlikle yapmamanızı önerdiğim bir hareket tarzıdır; çünkü:
1 – Tüzük hukuki bir belgedir. Hukuki ...

Continue Reading →

Dernek Bağış Kampanyası

Gönderen:

Dernek Bağış Kampanyası

Derneğimizde kütüphane oluşturmak istiyoruz. Bunu için bir kitap bağış kampanyası açarak kitap toplamak istiyoruz. Bunun için hukuken bir işlem yapmamıza gerek var mı?

Derneğinizde kütüphane oluşturma fikriniz ve çabanız çok güzel. Öncelikle bu çabanızı tebrik ederim. Dernek olarak kitap bağış kampanyası yürütmeniz mümkündür. Ancak bağış kampanyasını tabii ki resmi prosedürler uyarak yürütmeniz gereklidir. Resmi prosedürlere uymadan, yetkili resmi mercilerden gerekli izin ve onayları almadan yardım kampanyası yürüten kurumların yöneticileri hakkında hapis istemiyle ceza Continue Reading →

Dernek Yardım Kampanyası

Gönderen:

Dernek Yardım Kampanyası

Dernek olarak fakir vatandaşlara dağıtmak üzere elbise toplama kampanyası yapmak istiyoruz. Hukuki olarak ne yapmamız gerekiyor?

Derneklerin yardım toplama kampanyası açarak yardım toplaması mümkündür. Ancak bunun için yetkili resmi mercilerden gerekli izinlerin ve onayların alınması şarttır.

Resmi mercilerden gerekli izin ve onaylar alınmadan yardım toplama faaliyeti yapan kurum yöneticileri hakkında hapis cezası talebiyle cezai işlem yapılmakta, topladıkları yardımlar da müsadere edilmektedir.

Yardım toplama kampanyası yürütmek için gerekli resmi prosedürler hakkında bilgi almak ve gerekli işlemlerin yürütülmesi ...

Continue Reading →
2 Sayfa 1 12