Haksız İşten Çıkarma

Haksız İşten Çıkarma

Haklı bir sebep olmadan işten çıkartıldım. İşe geri alınmam için dava açabilir miyim?

İş sözleşmeniz geçerli bir sebep olmadan feshedilmişse tekrar işe alınmanız için dava açabilirsiniz.

 

Kıdem tazminat davası avukatı iş kazası davası iş hukuku, senelik izin hakkı işten çıkarıldım iş mahkemesi.