İş Sözleşmelerinin Feshi

İş Sözleşmelerinin Feshi

İş sözleşmesinin feshi konusu hangi kanunda düzenlenmiştir?

İş sözleşmelerinin fesih usulleri ve feshin tabi olacağı hükümler Türk hukuk mevzuatında 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir.

 

Türk hukuku mevzuatı iş hukuku, iş kanunu istanbul.