Kamu Görevlisinin Dernekte Görev Alması

Kamu Görevlisinin Dernekte Görev Alması

Kamu görevlisi dernek organlarında görev alması sebebiyle ücret veya huzur hakkı alabilir mi?

Kamu görevlileri dernek ve vakıf organlarında görev aldıklarında bu görevleri nedeniyle ücret, hakk-ı huzur (huzur hakkı) veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz.

 

Dernekler hukuku avukatı hukuk danışmanlığı.