Savunma Avukatı

Savunma Avukatı

Ceza hukuku yargılama işlemlerinde ceza avukatı olarak görev yapan avukatlar uygulamada çeşitli tabirler ile anılmaktadır ki “savunma avukatı” tabiri de kullanılan bu tabirlerden birisidir.

Ceza hukuku davalarında görev alan avukatlar için müdafi, vekil, ceza avukatı, savunman, savunma avukatı, savunma makamı, … gibi tabirler kullanılabilmektedir. Bu tanımlayıcı tabirlerin hepsi ceza davalarında savunma görevi üstlenen ceza avukatı anlamı taşımaktadır.