Tefvizname – Erzurum’lu İbrahim Hakkı

Gönderen:

Tefvizname – Erzurum’lu İbrahim Hakkı

Bir büyük insan: İbrahim Hakkı el Erzurum’i (Erzurum’lu İbrahim Hakkı)
Bir muhteşem şiir: Tefvizname

Hak, şerleri hayr eyler,
Zannetme ki ğayr eyler,
Arif ânı seyr eyler,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Sen Hakk’a tevekkül kıl
Tefviz et ve rahat bul,
Sabr eyle ve razı ol,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler

Kalbin ana bend eyle,
Tedbirini terk eyle,
Takdirini derk eyle,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Hallak u Rahim oldur,
Rezzak u Kerim oldur,
Fa’al ü Hakim oldur,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Bil kadî-yi’l hacatı,
Kıl ana münacatı,
Terk eyle müradatı,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Bir iş üstüne düşme,
Olduysa inâd etme,
Haktandır o, red etme,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Haktandır bütün işler,
Boştur ğam u teşvişler,
Ol, hikmetini işler,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Hep işleri fayıktır,
Birbirine layıktır,
N’eylerse, muvafıktır,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Dilden ğamı dur eyle,
Rabbinle huzur eyle,
Tefviz-i umur eyle,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Sen adli zulüm sanma,
Teslim ol nara yanma,
Sabr et, sakın usanma,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Deme şu niçin şöyle,
Bir nicedir ol öyle,
Bak sonuna, sabr eyle,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Hiç kimseye hor bakma,
İncitme, gönül yıkma,
Sen nefsine yan çıkma,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Mu’min işi, reng olmaz,
Âkıl huyu ceng olmaz,
Arif dili teng olmaz,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Hoş sabr-ı cemilimdir,
Takdiri kefilimdir,
Allah ki vekilimdir,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Her dilde O’nun adı,
Her canda O’nun yadı,
Her kuladır imdadı,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Naçar kalacak yerde,
Nagah açar, ol perde,
Derman eder ol derde,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Her kuluna her anda,
Geh kahr u geh ihsanda,
Her anda, o bir şanda,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Geh mu’ti u geh mani’,
Geh darr u gehi nafi’,
Geh hafid u geh rafi’
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Geh abdin eder arif,
Geh emin u geh haif,
Her kalbi odur sarif,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Geh kalbini boş eyler,
Geh hulkunu hoş eyler,
Geh aşkına tuş eyler,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Az ye, az uyu, az iç,
Ten mezbelesinden geç,
Dil gülşenine gel göç,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Bu nas ile yorulma,
Nefsinle dahı kalma,
Kalbinden ırak olma,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Geçmişle geri kalma,
Müstakbele hem dalma,
Hal ile dahi olma,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Her dem onu zikreyle,
Zeyrekliği koy şöyle,
Hayran-ı Hak ol, söyle,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Gel hayrete dal bir yol,
Kendin unut O’nu bul,
Koy gafleti hazır ol,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Her sözde nasihat var,
Her nesnede ziynet var,
Her işte ganimet var,
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Bil elsine-i halkı,
Aklam-ı Hak ey Hakki
Öğren edeb u hulku
Mevla görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler…

Vallahi güzel etmiş,
Billahi güzel etmiş,
Tallahi güzel etmiş,
Allah görelim n’etmiş,
Netmişse güzel etmiş…

Tefvizname – Erzurum’lu İbrahim Hakkı

Hakkında Yazar:

  Related Posts

Yorum Ekle