Temel’in Boşanma Davası

Gönderen:

Temel’in Boşanma Davası

Karısıyla her gün kavga etmekten bıkan Temel sonunda boşanmaya karar vermiş. Boşanma davası açmak için bir boşanma avukatına gitmiş.

Karısıyla her gün ettikleri kavgaları anlatmış, artık canına tak ettiğini boşanmak istediğini söylemiş. Avukat Temel’i dinler, notlarını alıp şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası için dava dilekçesini yazar. Avukat atladığı bir husus var mı diye kontrol etmek için boşanma dilekçesini Temel’e okumaya başlar. Avukat boşanma dilekçesini okudukça Temel gerilir, gerilir, gerilir; nihayet aniden yerinden fırlayıp kapıya yönelir. Boşanma avukatı şaşkın bir şekilde “Ne oldu Temel bey, nereye gidiyorsunuz?” diye sorar. Temel büyük bir hışım ve sinirle cevap verir: Meğer bu karı bana ne eziyetler etmiş de benim haberin yokmuş. Dur ben eve gidip bir güzel döveyim de boşanma davasını öyle açalım!

Bu fıkra avukatların dava dilekçelerinde kullandıkları üslubu çok güzel tasvir eden bir fıkradır. Aleyhine dava açılan bir çok kişinin onlara tebliğ edilen dilekçelerdeki ifadelerden çok kırıldıklarını, incindiklerini bir çok defa gördüm. Dava dilekçelerinde yazılan ifadelerin davanın kabulünü sağlamak için hakimin iknasına yönelik yazıldığını, bundan incinmemelerini söyleyip onları teskin ediyorum.

İlginçtir bu durum boşanma davaları ve tazminat davalarında daha çok oluşuyor. Aleyhlerine dava açılan hanımların dava dilekçelerinde “davalı yemek yapmamakta, evi ile ilgilenmemekte, bütün vaktini ailesi, komşusu, arkadaşlarıyla geçirmekte …” tarzı cümleleri çok önemsediklerini ve müthiş kırıldıklarını gözlemledim.

Peki avukatlar dava dilekçelerini niçin bu üslupla yazmaktadırlar? Avukatların dava dilekçelerini, savcıların da iddianameleri karşı tarafı suçlayıcı tarzda yazmaları şüphesiz onların kötü niyetli olmalarından değil, olayın mahiyetinden kaynaklanan tabii bir mecburiyettir. Zira muhakeme (yargılama) iddia-müdafa-hüküm (sav-savunma-yargı) üçlemesinden oluşur. İddia yani ceza hukukunda savcı, hukuk davalarında davacı taraf olayı kendi bakış açısı ile mahkemeye sunar; karşı taraf da savunmasını ve karşı iddialarını sunar; hakim de bu çarpışan fikirler ışığında bir hükme/karara varır.

Fıkradaki boşanma avukatının yazdığı dilekçe de davalının “kötü” olduğuna Temel’i de ikna ettiğine göre başarılı bir dilekçe denilebilir. Fıkrada Temel’in dilekçedeki iddiaların heyecanıyla şiddete yönelmesi elbette kabul edilemez. Bu fıkra avukatların müvekkillerinin bu tarz yanlış anlamalarına karşı da müteyakkız ve uyanık olmaları gerektiğini biz avukatlara ince bir mesaj ile iletiyor.

Fıkradan elmalar düştü, müvekkil, avukat, davacı, davalı, … herkes payına düşeni aldııııı  🙂

 

Boşanma davası avukatı hukuk danışmanlığı, İstanbul.

Hakkında Yazar:

  Related Posts

Yorum Ekle