Veysel Danış’ın Eğitimi

5 Üniversite!!!!! Bilgi delisi bir insan…

 • Hukuk Fakültesi; İstanbul Üniversitesi (1.Üniversite)
 • Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; Anadolu Üniversitesi (2.Üniversite)
 • Radyo ve Televizyon Bölümü; Anadolu Üniversitesi (3.Üniversite)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi; Anadolu Üniversitesi (4.Üniversite)
 • Sosyoloji; Anadolu Üniversitesi (5.Üniversite‘de an itibariyle öğrenci)
 • Avukatlık Stajı; İstanbul Barosu
 • Life Coach Certified (Yaşam Koçu Sertifikası); NLP Development Academy The International NLP Trainers Association (NLP Gelişim Akademisi Uluslararası NLP Eğitimciler Derneği)
 • Certified Coaching Relationship (İlişki Koçu Sertifikası); NLP Development Academy The International NLP Trainers Association (NLP Gelişim Akademisi Uluslararası NLP Eğitimciler Derneği)
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri; Avrupa Birliği Avrupa Konseyi-Türkiye Barolar Birliği
 • Uluslararası I.Sağlık Hukuku Sempozyumu; Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu; Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu; Adalet ve Hukuk Derneği
 • Ceza Muhakemeleri Kanunu Eğitimi Belgesi; İstanbul Barosu, CMK Uygulama Merkezi
 • ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi; İstanbul Barosu, Kalite Koordinasyon Merkezi
 • Kuruluş İçi Kalite Tetkiki Eğitimi; Ayyıldız Global Cert-Türkiye
 • Medeni Hukukta Güncel Sorunlar ve Önemli Gelişmeler Sempozyumu; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Uzlaşma ve Çapraz Sorgu Teknikleri Semineri; Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Sertifika Programı Eğitimi; İstanbul Barosu
 • Aktif Avukatlık Becerileri; Bahçeşehir Üniversitesi
 • Marka Hakkının İhlali ve Marka Hükümsüzlük Davaları Eğitim Semineri; Ak Avukatlar Derneği
 • Arapça Eğitimi I.Kademe; Milli Eğitim Bakanlığı-İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Arapça Eğitimi II.Kademe; Milli Eğitim Bakanlığı-İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • III.Ulusal Sağlık Hukuku Sempozyumu; İstanbul Barosu
 • Tazminat Hukuku ve Sigorta Hukuku Sempozyumu; İstanbul Barosu
 • LGBT Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar Eğitimi; SPOD Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
 • Fikri ve Sınai Haklarda İhlal Halleri ve Davaları; İstanbul Barosu
 • Certified Diploma of The Art and Science of Neuro-Linguistic Programming (Nöro-Linguistik Programlama Bilim ve Sanat Diploması); NLP Development Academy The International NLP Trainers Association (NLP Gelişim Akademisi Uluslararası NLP Eğitimciler Derneği)
 • Certified Practitioner (Uygulayıcı Sertifikası); NLP Development Academy The International NLP Trainers Association (NLP Gelişim Akademisi Uluslararası NLP Eğitimciler Derneği)
 • Hukuk Uyuşmazlığında Arabuluculuk Eğitimi; İstanbul Aydın Üniversitesi

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın