Kullanım Şartları ve Sorumluluk Reddi

Sitede verilen bütün bilgiler danışmanlık kapsamında değil, kişilere faydalı olmak amacıyla ön bilgilendirme yapmaya yöneliktir. Sitedeki bilgiler danışmanlık olarak algılanmamalı, konu hakkında detaylı bilgilenmeden davranış geliştirilmemelidir.

Veysel Danış hiç bir konuda “terapi” yapmamaktadır. Veysel Danış, “Edep ya Hu” düsturu gereğince hukuk dahil hiç bir konuda “uzman” olduğunu iddia etmemektedir. Danışmanlık yaptığı bütün konularda ona danışan kişilerle sadece bilgi ve deneyimleri ışığında düşünce süzgecinden geçirdiği tavsiyelerini paylaşmaktadır. Verdiği tavsiyelerin mutlaka iyi neticeler vereceği hakkında değil garanti vermek, bunu iddia dahi etmemektedir.

Veysel Danış’ın yaptığı bütün “danışmanlık”lar terminolojik yetersizlik sebebiyle “danışmanlık” olarak anılmaktadır;  filhakika bilgilerini paylaştığı bütün konularda Veysel Danış’ın yaptığı “danışmanlık” değil, “dostane sohbet”, fikrini soran muhatapla bilgi ve tecrübeleri ışığında “fikirlerini paylaşmak”tır.

Veysel Danış’ın iddialı olduğu tek şey, çok sevdiği, muhataplarında da öncelikle aradığı “zeka“dır; zeki insanların da zekalarını kullanmalarını, atalete ve tembelliğe girerek zekalarını heba etmemelerini ister; odaklı olduğu tek şey de insan, hayvan, bitki hasılı tek hücreli terliksi hayvan Paramecium da dahil mahlukatlara faydalı olmaktır; çünkü “iyi insan olmak” dışında her şeyin boş olduğunu düşünmektedir.

Siteyi ziyaret edenlerin ve dahi Veysel Danış’a selam verenlerin bunları böyle bilmeleri ve buna münasip amel eylemeleri mahsusen rica olunur.

Ücret Bilgileri için Tıklayın

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın