Eşitlik

Gönderen:

Eşitlik

Bülent Ecevit demiş ki: Eşitlik her zaman adil değildir.

Mutlak eşitlik hiç şüphesiz adil değildir. Eşitlik ancak “nisbi” olursa adil olur.

Bir çiftlik hayal edelim. Bu çiftlikte çeşitli hayvanlar olduğunu farz edelim. Filler, develer, inekler, koyunlar, keçiler, zürafalar, zebralar, eşekler, …
Çiftlikteki bu hayvanların hepsine günlük 30’ar kilo ot yem verirsek, çiftlikteki hayvanlara eşit davranmış oluruz. Fakat bu eşitlik şüphesiz adil olmayacaktır.
Günde 30 kilo ot keçilere, koyunlara fazla gelecektir; eşeklere, zebralara ideal gelecektir; buna mukabil ineklere, develere, ...

Continue Reading →