Ahkam-ı Asr

Gönderen:

Ahkam-ı Asr

Namık Kemal “Hürriyet Kasidesi”nde demiş ki:
Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten;
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

 

Ahkam: Hükümler; Asr: Asır; Münharif: İnhiraf etmiş, sapmış, doğru gitmeyen, çarpık; Sıdk: Sadakat; Selamet: Güvenlik içinde olma; İzzet: Kıymet, hürmet;  İkbal: Yüksek bir makama gelmek, Bab: Kapı

Yaşam koçu, Arapça, Osmanlıca.

Continue Reading →