Medeniyet ve Hürriyet

Medeniyet

Mustafa Kemal Atatürk demiş ki:
* Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
* Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki, ona bigane olanları yakar, mahveder.
* Medeniyetin coşkun seli karşısında mukavemet boşunadır. O, gafil ve itaatsizler hakkında çok amansız davranır.
* Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Harika tespitler, müthiş sözler.

Medeniyet, toplumun ilerlemesi zamanın ruhu gereği oluşması mukadder olan husustur. Bu sebeple olması gereken ve olacak olan bu gelişmeleri önünde durmak coşkun bir seli durdurma çabası gibidir ve beyhudedir. Büyük zeka Mustafa Kemal Atatürk de bu durumu görmüş ve çok veciz ifadelerle dile getirmiştir.

Büyük Atatürk medeniyetin önünde durulamayacak, durdurulamayacak bir güç olduğunu tespit ve ifade etmekle kalmamış, buna ulaşmanın yolunu da göstermiştir ki bu da hürriyettir.

Dünya tarihi de büyük önder Atatürk’ü doğrulamaktadır. Bir devlet, ülkesindeki özgürlük alanını genişlettiği ölçüde bilim ve sanatın gelişmesine beşiklik eder, edebilir. Selçuklu Devleti böyle yapmıştır; Rönesans döneminde İtalya böyle yapmıştır. Günümüzde bu felsefenin temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri’dir diyebiliriz.
15 Aralık 1791’de Amerikan Haklar Bildirgesi ile Amerikan toplumunu oluşturan fertlerin özgürlük alanını alabildiğine geniş tutulmasını ilke olarak benimsemiştir. Bir ferdin özgürlüğünün sınırı olarak diğer ferdin özgürlüğünün başladığı nokta belirlenmiştir. Ve bu felsefe Amerika Birleşik Devletleri halkının özgürlük içinde mutlu bir hayat sürmesini sağlarken, bilim, sanat, düşünce üretimlerinin önü açık olduğundan maksimum üretim yapılmasını sağlamıştır. Bu fikri, sınai, sanatsal üretimler müreffeh bir toplum yaratmış, Amerika Birleşik Devletleri‘ni de “süper güç” yapmıştır.

Bu noktada hürriyet aşığı Namık Kemal’i anmadan geçemiyorum. Hürriyet Kasidesi‘nde ne müthiş ifade etmiştir hürriyete olan aşkını:
Ne efsunkar imişsin ah ey didar-ı hürriyet;
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten…

 

Ülkelerin kalkınması düşünce özgürlüğü hukuk devleti özgürlüğün kalkınmaya etkisi.