Yöneticinin Hesap Vermesi

Gönderen:

Yöneticinin Hesap Vermesi

Yönetici ne zaman hesap verir?

Yönetici,

* yönetim planında gösterilen zamanlarda (veya)

* her sene Ocak ayında, (veya)

* kat maliklerinin yarısının istemesi üzerine gelir ve giderlerin hesabını vermek mecburiyetindedir.

 

Yöneticinin hesap vermesi istanbul Veysel Danış hukuk danışmanlığı avukat,

Continue Reading →

Meskende Doktor Muayenehanesi

Gönderen:

Meskende Doktor Muayenehanesi

Tapuda mesken olan bir yerde doktor muayenehanesi açılabilir mi?

Tapuda mesken olan bir yerde hastane, dispanser, poliklinik, ecza laboratuvarı kurulamaz. Ama bu niteliklerde olmayan muayenehaneler kurulabilir.

 

Mesken olan yerin ticari kullanımı tazminat davalarına bakan avukatlar istanbul, tapu hukuk danışmanlığı apartman hukuku.

Continue Reading →

Meskenin Ticari Kullanımı

Gönderen:

Meskenin Ticari Kullanımı

Tapuda mesken olan bir yer ticari amaçla kullanılabilir mi?

Tapuda mesken olan bir yerin dükkan ve sair iş yeri olarak kullanılabilmesi için kat malikleri kurulunun oybirliği ile izin vermesi gerekir.

 

Mesken olan yerin ticari kullanımı avukat Veysel Danış istanbul hukuk apartman miras hukuku.

Continue Reading →

Kapıcı Dairesinin Tahliyesi

Gönderen:

Kapıcı Dairesinin Tahliyesi

Kapıcımızı işten çıkarırsak ona tahsis edilen daireyi ne zaman boşaltması lazımdır?

İş akdi feshedilen kapıcı/kaloriferci/bahçıvan/bekçi bu görevleri sebebiyle onlara tahsis edilmiş olan yerleri 15 gün içinde tahliye etmek mecburiyetindedir.

 

Kapıcı dairesinin tahliyesi hukuk danışmanlığı kapıcı dairesi, istanbul Veysel Danış avukat dairenin tahliyesi.

Continue Reading →

Kat Malikleri Kurulu Karar Nisabı

Gönderen:

Kat Malikleri Kurulu Karar Nisabı

Kat malikleri kurulu kaç oy ile karar alabilir?

Kat malikleri kurulu oy çoğunluğu ile karar verir.

 

Kat malikleri kurulu karar sayısı Veysel Danış istanbul hukuk danışmanlığı, avukat apartman hukuku.

Continue Reading →

Ortak Yerlerden Yararlanma

Gönderen:

Ortak Yerlerden Yararlanma

Ortak yerlerden kimler yararlanabilir?

Bütün kat malikleri ortak yerleri kullanma hakkına sahiptir. Kat maliklerinin ortak yerlerden istifade hakları arsa payları ile orantılıdır.

 

Ortak yerlerden yararlanma hakkı istanbul Veysel Danış hukuk danışmanlığı, avukat apartman hukuku.

Continue Reading →