Apartman Toplantısında Temsil

Apartman Toplantısında Temsil

Binanın kat malikleri kurulunun toplanacağı gün mazeretim olduğundan toplantıya katılamayacağım. Ne yapabilirim?

Bir başka kat malikine vekalet vererek binanın kat malikleri kurulunun toplantısında kendinizi temsil ettirebilirsiniz.

 

Apartman toplantısı temsil istanbul Veysel Danış hukuk danışmanlığı avukat.