Arapları Sevmek

gül, çiçekArapları Sevmek

Arapları üç sebepten ötürü seviniz: Ben Arabım; Allah’ın Kelamı (Kur’an-ı Kerim) Arapçadır; ve cennet ehli’nin dili Arapça‘dır. (Hz.Muhammed)

 

(Hz. Muhammed) (Hâkim, 1342: IV/87; İbn’ul-Cevzî, 1983: I/41; Suyûtî, 1983: I/442; Aliyyu’l-Kârî, 1985: 182; İbn Arrâk, 1981: II/30; Şevkanî, 1960: 413; Elbânî, 1985: I/189; Feyzü’l-Kadîr, 1:178 Hadis no: 225)

 

Araplar, Hz.Muhammed Hadis Arapça.