Gençliğe Hitabe

Gönderen:

Gençliğe Hitabe

Gençliğe Hitabe, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Ekim 1927 tarihinde Nutuk’un sonunda Türk Gençliği’ne hitaben “Ey Türk Gençliği!” diye seslendiği konuşmadır.

Harika ötesi, muhteşem bir metindir ve hakikaten her Türk gencinin okuması, bilmesi gereken bir belgedir.

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır.

Bir gün, İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine ...

Continue Reading →