Bitsel Sorunsal

Bitsel Sorunsal

Bir sorunun farkında olmak kişiyi o soruna çözüm aramaya doğru sevk eder ve nihayetinde çözüme ulaştırır. Fakat sorunu olduğunun farkında olmayan kişi bu sorunla yaşamaya devam eder. Bu sorun onu yavaş yavaş yer, tüketir.

Ben sorunları “bit“e benzetiyorum. Kişi bitlendiğinin, kafasında bit olduğunun farkında olmadıkça bitler kafasında durmaya, kafasında yaşayıp saçlarının arasında koloni oluşturmaya ve bütün koloniyi de kanıyla beslemeye devam edecektir. Bitlerden arınmasının, kanını emmelerinden kurtulmasının ön şartı bitlendiğini fark etmesidir! Bitlendiğini fark etmesi onu bitlerden kurtulmak için çözümler aramaya sevk edecek. Bulduğu çözümleri uygulayacak ve sonunda bitlerden arınarak kurtulacak…

Bir çok konuda cahil olmak sadece o kişiyi etkiler. Mesela okuma-yazma bilmeyen kişi başkalarının mutsuzluğuna sebep olmaz. Kişinin yabancı dil bilmemesi de başkalarının mutsuzluğuna sebep olmaz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün…

Kitaplarda, internette bir çok konuda bilgiler bulmak mümkündür. Bilgilenme fırsatlarını kullanın. Bitlerinizden kurtulun  🙂