inci, kolye

Savaş ve Barış

Savaş ve Barış

inciler, vecize, atasözü, güzel sözlerTarih boyunca dünya savaşlarla kana bulanmıştır. Harb (savaş) ve sulh (barış) üzerine bütün filozoflar, devlet adamları kafa yormuşlardır. Bunun “neden”i, “niçin”i, “nasıl”ı üzerine ciltlerle kitap yazılabilir, yazılmış zaten. Veysel Danış sizi bu kadar sıkmayacak.

Bana çok ilginç gelen husus, en büyük kralların, devlet yöneticilerinin savaşın aslında barış için gerekli olduğu, aslında barışı elde etmek için savaştıkları yönündeki söylemleridir. Bu nasıl oluyor, böyle birşey mümkün olabilir mi diye senelerdir düşünüyorum. Benim mantığım bunun pek mümkün olmadığını söylüyor. Amma ve lakin:

  • Gaius Julius Caesar (Julius Caesar’ın babası) demiş ki: Si Vis Paces Pare Bellum (Sulh istiyorsanız harbe hazır olun)
  • Napoleon Bonaparte demiş ki: Sulh, sulh diye bağırmakla elde edilemez.
  • Bülent Ecevit demiş ki: Biz savaş için değil, barış için adaya (Kıbrıs’a) gidiyoruz
  • Abdülhak Molla demiş ki: Bu mesel ile bulur cümle düvel feyz u felah, hazır ol cenge eğer ister isen sulh u salah

Binaenaleyh kişi haddini bilmeli. Veysel Danış Julius Caesar’ın babası Gaius Julius Caesar’dan, Napoleon Bonaparte’tan, Bülent Ecevit’ten, Abdülhak Molla’dan daha mantıklı, daha bilgili olduğunu söylemiyor. Böyle bir iddia had bilmezlik olur. Koskoca yöneticiler yalan söylüyor, yanılıyor olamazlar. Muhtemelen merhum Ziya Paşa‘nın “Bu terazi bu sikleti çekmez” dediği gibi benim aklım, mantığım bunu anlamaya yetmiyor diyorum.

 

Felsefe yaşam koçu savaş ve barış.

Bülent Ecevit

Eşitlik

Eşitlik

Bülent Ecevit demiş ki: Eşitlik her zaman adil değildir.

Mutlak eşitlik hiç şüphesiz adil değildir. Eşitlik ancak “nisbi” olursa adil olur.

Bir çiftlik hayal edelim. Bu çiftlikte çeşitli hayvanlar olduğunu farz edelim. Filler, develer, inekler, koyunlar, keçiler, zürafalar, zebralar, eşekler, …
Çiftlikteki bu hayvanların hepsine günlük 30’ar kilo ot yem verirsek, çiftlikteki hayvanlara eşit davranmış oluruz. Fakat bu eşitlik şüphesiz adil olmayacaktır.
Günde 30 kilo ot keçilere, koyunlara fazla gelecektir; eşeklere, zebralara ideal gelecektir; buna mukabil ineklere, develere, fillere yetmeyecektir.

Halbuki bunun yerine nisbi bir eşitlik uygulayıp keçi ve koyunlara 10’ar kilo, eşeklere, zebralara 30’ar kilo, ineklere 40’ar kilo, deve ve fillere 70’er kilo ot verirsek “adil” bir paylaşım yapmış oluruz.

 

Bilinçli farkındalık yaşam koçu Bülent Ecevit kişisel gelişim.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın