Cennet Ehlinin Dili

gül, çiçekCennet ehlinin dili: Arapça

Cennet ehli’nin dili Arapça‘dır, onlar Allah’ın huzurunda Arapça konuşurlar. (Hz. Muhammed)

 

(İbn’ul-Cevzî, 1983: III/71; Suyûtî, 1983: I/11; İbn Arrâk, 1981: I/137)