Cevherin Kıymeti

Cevherin Kıymeti

Namık Kemal “Hürriyet Kasidesi”nde demiş ki:
Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten..

.

Hakir: Aşağı görülen; Cevher: Kıymetli taş/maden; Sakıt: Düşük; Kadr: Şeref, değer.

Yaşam koçu Arapça, Osmanlıca.