Avukat Veysel Danış

Derneğin Amacı

Derneğin Amacı

Bir dernek kuracağız. İleride faaliyet yaparken sıkıntı yaşamadan geniş bir yelpazede etkinlik gösterebilmek için dernek amacı olarak 5-6 başlık hazırladık. Bir sakıncası olur mu?

Hukuken her derneğin sadece bir amacı olabilir ve bunun derneğin tüzüğünde açıkça belirtilmesi gerekir. Derneğinize 5-6 tane amaç belirlemeniz dernekler hukukuna aykırı olacaktır. Hukuka aykırı hükümler ihtiva eden tüzükler dernekler müdürlüğü tarafından tasdik edilmeyip düzeltmeniz talebiyle size iade edilecektir. Derneğinizin faaliyet alanını geniş tutabilmenizde derneğiniz tüzüğünü dernekler hukuku uzmanı bir hukukçunun kaleme alması size büyük kolaylık sağlayacaktır. Bir dernekler hukuku avukatı ile görüşerek destek almanızı öneriyorum.

 

Dernekler hukuku avukatı dernek tüzüğü derneğe tüzük hazırlamak derneğin amacı.

Avukat Veysel Danış

Dernek Kurmak

Dernek Kurmak

Dernek kurmak istiyoruz. Nasıl dernek kurabiliriz?

Dernek kuruluşu, kuruluş dilekçesinin il dernekler müdürlüğüne verilmesi ile olur. Derneğin kuruluş işlemi hukuken kuruluş dilekçesinin il dernekler müdürlüğüne verilmesi gibi basit işlemle tamamlanmaktadır.

Dernek kuruluş işlemleri şüphesiz kuruluş dilekçesinin verilmesinden ibaret değildir. Dernek kuruluşu, dernek kurucularının derneğin kurulma amaçlarını ve derneğe öngördükleri misyonu ve vizyonu tam manasıyla yansıtan iyi bir tüzüğün hazırlanması, dernek kuruluş evraklarının hazırlanması ve sair bir dizi karmaşık işlem gerektiren bir hukuki süreçtir. Bu sürecin dernekler hukukuna vakıf iyi bir dernekler hukuku avukatından destek alarak, hukukçu gözetiminde yürütülmesi dernekte ileriki senelerde bir çok hukuki problem yaşanmasının önüne geçecektir.

 

Dernek kuruluşu nasıl yapılır dernekler hukuku avukatı derneğe tüzük hazırlamak.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın