Dernek Kurmak

Dernek Kurmak

Dernek kurmak istiyoruz. Nasıl dernek kurabiliriz?

Dernek kuruluşu, kuruluş dilekçesinin il dernekler müdürlüğüne verilmesi ile olur. Derneğin kuruluş işlemi hukuken kuruluş dilekçesinin il dernekler müdürlüğüne verilmesi gibi basit işlemle tamamlanmaktadır.

Dernek kuruluş işlemleri şüphesiz kuruluş dilekçesinin verilmesinden ibaret değildir. Dernek kuruluşu, dernek kurucularının derneğin kurulma amaçlarını ve derneğe öngördükleri misyonu ve vizyonu tam manasıyla yansıtan iyi bir tüzüğün hazırlanması, dernek kuruluş evraklarının hazırlanması ve sair bir dizi karmaşık işlem gerektiren bir hukuki süreçtir. Bu sürecin dernekler hukukuna vakıf iyi bir dernekler hukuku avukatından destek alarak, hukukçu gözetiminde yürütülmesi dernekte ileriki senelerde bir çok hukuki problem yaşanmasının önüne geçecektir.

 

Dernek kuruluşu nasıl yapılır dernekler hukuku avukatı derneğe tüzük hazırlamak.