Geçici İş İlişkisinde Sorumluluk

Geçici İş İlişkisinde Sorumluluk

Geçici iş ilişkisinde işçi kime karşı sorumludur?

Geçici iş ilişkisinde işçi kusuru ile sebep olduğu zararlardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur.

 

İş hukuku tazminat avukatı kıdem tazminatı.