İhbar Süresi Nedir?

İhbar Süresi Nedir

İhbar Süresi Ne Demektir?

İş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın feshetmeden belli bir müddet önce durumu diğer tarafa bildirmesi gerekir.  Fesihten önceki bu bildirim süresine “ihbar süresi” denir. İhbar sürelerine uyulmaması halinde karşı taraf ihbar tazminatı hakkı kazanır.