İhbar Süresi

İhbar Süresi

İhbar süresi ne kadardır?

İş sözleşmesini feshetmeden önce ihbar süresi:
* İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için 2 hafta,
* İşi 6-18 aya kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta,
* İşi 1-3 seneye kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta,
* İşi 3 seneden fazla sürmüş olan işçi için 8 haftadır.

* Bu müddetler asgari miktarlardır; sözleşme ile arttırılabilir.

 

Kıdem tazminatı ihbar süresi tazminat davası avukatı iş hukuku, iş kazası davası iş mahkemesi.