İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar Tazminatı Nedir

İhbar Tazminatı Ne Demektir?

İş sözleşmesini karşı tarafa belli bir müddet önce bildirmeden yani ihbar sürelerine uymadan fesheden taraf, karşı tarafa ihbar süresi ücreti kadar bir miktarı tazminat olarak ödemekle yükümlü olur;  bu tazminata “ihbar tazminatı” denir.