Avukat Veysel Danış

Kullanılmayan Senelik İzinler

Kullanılmayan Senelik İzinler

Senelik iznimi kullanamadan işten çıkarıldım. Kullanmadığım senelik izinlerimin ücretini alabilir miyim?

İş sözleşmesi sona erdiği zaman hak kazanıp da kullanmadığı senelik izin ücretleri işçiye ödenmesi gerekir. Senelik izinlerinizi kullanamadan işten çıkarıldığınıza göre, kullanmadığınız bu senelik izin ücretlerinizin size ödenmesi gerekir.

 

Kıdem tazminat davası avukatı işten çıkarıma, iş kazası davası senelik izin hakkı iş mahkemesi.

Avukat Veysel Danış

Senelik İzin Vermeme Maddesi

Senelik İzin Vermeme

İşçilerime senelik izin vermek istemiyorum. İş sözleşmesine senelik izin istemediklerine dair madde koyabilir miyiz?

Senelik izin hakkından vazgeçilemez. Bu konudaki sözleşmeler hükümsüzdür. Elemanlarınızla yapacağınız sözleşmelere senelik izin istemediklerine dair madde koysanız dahi ihtilaf halinde bu madde geçersiz sayılacak ve aleyhinize sonuç doğuracaktır. Bu tarz davranışları önermiyoruz.

 

Kıdem tazminatı senelik izin, iş hukuku avukat iş kazası davası iş mahkemesi.

Avukat Veysel Danış

İşçinin Gece Çalıştırılması

İşçinin Gece Çalıştırılması

Her işçi gece çalıştırılabilir mi?

Her işçi gece çalıştırılamaz. İşe başlamadan önce işçinin sağlık durumunun gece çalışmasına uygun olduğunun doktor raporuyla belgelenmesi gerekir. İşçi, ancak sağlık durumunun gece çalışmasına uygun olduğu doktor raporu ile tespit edildikten edildikten sonra gece çalıştırılabilir.

Ayrıca gece çalıştırılan işçilerin en az 2 senede bir sağlık kontrolünden geçirilmeleri de mecburidir.

 

Kıdem tazminatı gece çalışması şartları, iş hukuku tazminat avukatı iş kazası davası.

Avukat Veysel Danış

Din Sebebiyle İşten Çıkarma

Din Sebebiyle İşten Çıkarma

İşverenim başka bir dinden olduğumu öğrenince beni işten çıkardı. Mensup olduğum din sebebiyle işime son verilebilir mi?

İşçinin mensup olduğu din iş akdinin feshi için haklı sebep oluşturmaz. Mensup olduğunuz din sebebiyle işten çıkarılmanız haksız fesih hali oluşturur. İşe geri alınmanız için dava açabilirsiniz. İşe geri dönmeyi arzu etmiyorsanız tazminat haklarınızı talep etmek için dava açabilirsiniz.

 

Kıdem tazminatı işten çıkarma haksız fesih, tazminat avukatı iş kazası davası iş mahkemesi.

Avukat Veysel Danış

Şikayet Sebebiyle İşten Çıkarma

Şikayet Sebebiyle İşten Çıkarma

Çalıştığım işyeri sigortamı yatırmadığı için şikayet etmem beni işten çıkarması için haklı sebep yaratır mı?

Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarınızı takip etmeniz işverenin iş akdinizi feshetmesi için haklı sebep oluşturmaz. Böyle bir sebepten dolayı işten çıkarılırsanız işe geri alınmak için veya tazminat haklarınızın ödenmesi için dava açabilirsiniz.

 

Kıdem tazminatı işten çıkarma haksız fesih işyerini şikayet, tazminat avukatı iş kazası davası.

Avukat Veysel Danış

Hastalık İzninin Senelik İzin Sayılması

Hastalık İzninin Senelik İzin Sayılması

Hastalandığım için bir kaç ay önce izin almak zorunda kalmıştım. İşverenim bu kullandığım izni senelik iznime mahsup ettiğini ve senelik izin hakkımı kullandığımı söylüyor; bu doğru mu?

İşveren yıl içinde verdiği ücretli veya ücretsiz dinlenme veya hastalık izinlerini senelik izne mahsup edemez. Hastalığınız sebebiyle almak zorunda kaldığınız izinlerin senelik izinlerinize mahsup edilmesi hukuka aykırı bir haldir. Dava açma hakkınız var.

 

Kıdem tazminatı hastalık izni, iş hukuku avukatı iş kazası davası senelik izin hakkı iş mahkemesi.

Avukat Veysel Danış

İşten Çıkarılma Sebebi

İşten Çıkarılma Sebebi

Sebep gösterilmeden işten çıkarıldım. İşten çıkarılma sebebimin bana söylenmesi gerekmez mi?

İşveren iş akdinin fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde elemana bildirmek zorundadır. İşten çıkarılma sebebinizin size bildirilmemesi hukuka aykırıdır.

 

Kıdem tazminatı işten çıkarıma, iş hukuku tazminat davası avukatı iş kazası mahkemesi.

Avukat Veysel Danış

İhbar Süresi

İhbar Süresi

İhbar süresi ne kadardır?

İş sözleşmesini feshetmeden önce ihbar süresi:
* İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için 2 hafta,
* İşi 6-18 aya kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta,
* İşi 1-3 seneye kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta,
* İşi 3 seneden fazla sürmüş olan işçi için 8 haftadır.

* Bu müddetler asgari miktarlardır; sözleşme ile arttırılabilir.

 

Kıdem tazminatı ihbar süresi tazminat davası avukatı iş hukuku, iş kazası davası iş mahkemesi.

Avukat Veysel Danış

Çalışanın Savunmasının Alınması

Çalışanın Savunmasının Alınması

İşyerinde olan bazı olaylar yüzünden işime son verildi. Olaylarla ilgim olup olmadığının bana sorulması gerekmez miydi?

Hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan işçinin işine son verilemez. Yazınızdan işten çıkarılmadan önce savunmanızın alınmadan işten çıkarıldığınız anlaşılıyor; ki bu hukuka aykırı bir durumdur. İşe geri alınmanız için dava açabilirsiniz.

 

Kıdem tazminatı iş hukuku iş kazası, tazminat davası avukatı işçinin savunmasını almak işten çıkarıldım iş mahkemesi.

Avukat Veysel Danış

Resmi Bayramlarda Eleman Ücretleri

Resmi Bayramlarda Eleman Ücretleri

Milli, dini bayramlar veya genel tatil günlerinde çalışmayan işçilere ücret ödenir mi?

Milli, dini bayram ve genel tatil günlerinde çalışmamış olsa da işçinin ücreti tam olarak ödenir. Bu tatil günlerinde tatil yapmayıp çalışırlarsa tatil ücretinden başka çalışılan günlerin ücretinin de ayrıca ödenmesi gerekir.

 

Kıdem tazminat davası avukatı iş kazası izin süresi, iş hukuk ve iş mahkemesi.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın