Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Davası

Yazının Özü:  Boşanmak isteyen kişilerin şunu bilmeleri gerek ve yeterlidir: Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası boşanma argümanları açısından en geniş imkanlara sahip boşanma davası çeşididir. Bununla beraber çok karmaşık bir davadır. Ve bütün davalar gibi “kazanmak” için açılır. İyi bir boşanma avukatından destek almak, davayı kazanmak, boşanıp rahat etmek ve bir an önce yeni bir hayata başlayabilmek için size pek çok avantaj sağlayacaktır.

*

Boşanma dokümanlarında “şiddetli geçimsizlik” en sık rastlanan kavramdır. Bunun sebebi “şiddetli geçimsizlik” halinin Türk hukukunda genel boşanma sebebi olarak kabul edilmesidir. Eşlerin dayandıkları boşanma sebepleri medeni kanunda düzenlenen diğer “özel boşanma sebepleri“nin hiç birine girmiyorsa, boşanma davasının genel boşanma davası olan “şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası” olarak açılması hukuki mecburiyettir.

Şiddetli geçimsizlik boşanma davası boşanmak için genel bir dava olduğu için bir çok avantajı vardır. Fakat boşanma için temel argüman olarak “şiddetli geçimsizlik” kavramını esas aldığı için de en çetrefilli, en karmaşık boşanma davası türüdür diyebiliriz.

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının avantajlarının başında şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının her hangi bir zamanaşımı süresine tabi olmama gelir. Bunun anlamı şudur: Boşanmak isteyen eş şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmak için bir zaman süresi ile kısıtlı değildir, her zaman, ne zaman isterse açabilir.

Bu boşanma davası türünün diğer bir avantajı da delil esnekliğidir. Davayı ispat edebilmek için dayanılabilecek delillerin sunulmasında diğer boşanma sebeplerine göre çok daha avantajlı, geniş imkanlar vardır.

Diğer boşanma sebeplerine dayanan boşanma davalarına kıyasla böylesine önemli avantajları olmakla beraber şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının en büyük handikabı davanın kabulü (boşanmaya karar verilmesi) için “şiddetli geçimsizliğin” mutlaka ispat edilmesi gereğidir. “Şiddetli geçimsizlik” gibi muğlak ve genel bir kavram nasıl “mutlaka ispat edilecek”tir?  Şiddetli geçimsizliğin ispatının zorunlu olması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasını en çetrefilli, en karmaşık boşanma davası haline getirmektedir.

Şiddetli geçimsizliğin dava içinde ispat edilmesi doğal olarak boşanma avukatlarını en çok zorlayan husustur. Çünkü dava (boşanma) buna göre kabul veya red edilecektir!

Peki bu nasıl sağlanabilir?

Boşanma ile ilgili dokümanlar, sitelere bakıldığında “şiddetli geçimsizlik”, “müşterek hayat çekilmez hale gelmesi”, “kusur oranı”, “evlilik birliğinin sarsılması”, vesaire, vesaire bir sürü kavramdan bahsedildiği görülür. Bir boşanma avukatı olarak Veysel Danış da hiç şüphesiz bu kavramlardan bahsedip ziyaretçiyi bayabilir 🙂

“Nasıl boşanabilirim?”

Veysel Danış boşanmak isteyen kişilere bu kavramlardan bahsetmenin manasız olduğu olduğu kanaatindedir. Boşanma davalarını araştıran kişilerin kafasını kurcalayan soru “Nasıl boşanabilirim?”dir. Mevzunun özü budur. Bu kavramlar ise mesleğe ait teknik kavramlardır ve kendi içinde bir çok ayrımlar içermektedir. Bu kavramlardaki ayrımları bir çok hukukçu öğrenmekte zorlanmakta, takip ettikleri boşanma davaları reddedilmekte iken 3-5-20 cümle ile site ziyaretçisine nasıl anlatılabilir ki!  Eksik bilgi, hiç bilgi olmamasından çok daha daha tehlikelidir. Çünkü bilgisi olmayan kişi eyleme geçmez, böylece korunaklı kalır. Fakat eksik, yalan-yanlış bilgisi olan kişi (bir de bu bilgilerini tam, kendisini de alim zannederek) “Tamam, ben işi çözdüm, haydi bismillah!” deyip harekete geçer ve maalesef çoğu zaman da bunun sonu zarar, ziyan olur. Ne güzel bir atasözüdür: Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder! Veysel Danış “bilgi vereyim” diye insanların kafalarının daha da karıştırılmasına karşıdır.

Boşanmak isteyen kişilerin şunu bilmeleri gerek ve yeterlidir: Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası boşanma argümanları açısından en geniş imkanlara sahip boşanma davası çeşididir. Bununla beraber çok karmaşık bir davadır. Ve bütün davalar gibi “kazanmak” için açılır. İyi bir boşanma avukatından destek almak, davayı kazanmak, boşanıp rahat etmek ve bir an önce yeni bir hayata başlayabilmek için size pek çok avantaj sağlayacaktır.

Veysel Danış
(Boşanma Avukatı)

*

(Yazı devam edecek)

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının boşanma ile neticelenebilmesi için
* Eşler arasında şiddetli geçimsizlik bulunmalı
* Bu geçimsizlik sebebiyle müşterek hayat çekilmez hale gelmiş olmalı
* Davacının kusuru, davalının kusurundan daha az olmalı
* Ortak hayatı çekilmez hale getirecek derecede, evlilik birliğinin devamına imkan vermeyecek nitelikte ve şiddetli bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olması lazımdır.