Avukat Veysel Danış

Çocuğunu Mirastan Mahrum Etmek

Çocuğunu Mirastan Mahrum Etmek

Oğlum başına buyruk yaşıyor ve hiç beni dinlemiyor. Mirasımdan mahrum edebilir miyim?

Türk Hukukunda mirasçı ancak murise (miras bırakana) veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse; ve/veya aile hukukundan doğan yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirmemişse mirastan ıskat edilebilir (çıkarılabilir). Sorunuza net cevap verilebilmesi ancak oğlunuzla ilişkinizin bu ilke ışığında detaylı incelenmesinden sonra mümkün olabilir. Miras hukukunda uzman bir miras avukatı ile görüşmeniz faydalı olacaktır.

Avukat Veysel Danış

Miras Davası Avukatı

Miras Davası Avukatı

“Miras avukatı” kimdir; kime, hangi avukatlara “miras davası avukatı” denir; bir avukat nasıl “miras davaları avukatı” olur soruları insanların en çok merak ettiği ve avukatlara da en sık sorulan sorulardandır. Bu tanımları açıklayalım:

“Miras davaları avukatı”, miras davalarına bakan avukattır. Avukatlık mesleğini yürütürken ağırlıklı olarak miras davalarına bakan avukatlar “miras avukatı” şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir avukat nasıl “miras davası avukatı” olur? Bir avukatın miras avukatı olmasının belli, belirli, özel bir ihtisas eğitimi veya sertifikasyonu yoktur. Bir avukat “miras hukuku”na yoğunlaşarak ağırlıklı olarak miras hukuku ve miras davaları dokümanlarını, mevzuatını, içtihatlarını okursa, mesleğini icra ederken ağırlıklı olarak miras davalarını yürütürse bu çalışmaları neticesinde tazminat davaları konusunda doğal olarak iyi bir bilgi ve deneyim seviyesine ulaşır. Miras hukukuna, miras davalarına bu şekilde özel bir ilgi göstererek belli bir bilgi ve deneyim seviyesine ulaşmış avukatları müvekkilleri ve onu tanıyanlar diğer kişiler “miras avukatı” şeklinde tanımaya, tanıtmaya başlarlar.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın