Kiracının Kirayı Ödememesi

Kiracının Kirayı Ödememesi

Kiracım kira ödemiyor. Ne yapabilirim?

Kiranın tahsili için icra takibi yapabilirsiniz. icra takibine rağmen borç yine de ödenmezse tahliye davası açabilirsiniz.