Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret davaları avukatı kimdir, kime, hangi avukatlara “ticaret hukuku uzmanı avukatı” denir, bir avukat nasıl “ticaret hukuku avukatı” olur soruları insanların en çok merak ettiği ve avukatlara da en sık sorulan sorulardandır. Bu tanımları açıklayalım:

Ticaret hukuku, taraflarından en birisi Türk Ticaret Kanununda tanıma uygun olarak “tacir” (ticaret ile iştigal eden kişi veya kuruluş) olan davaları konu edinen hukuk dalıdır. Ticaret Mahkemeleri de taraflarından en az birisi tacir olan davalara bakan ihtisas mahkemeleridir.

“Ticaret hukuku avukatı”, ticari ilişkilerden doğan davalarına bakan avukattır. Avukatlık mesleğini yürütürken ağırlıklı olarak “ticaret hukuku davaları”na bakan avukatlar “ticaret davaları avukatı” şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir avukat nasıl “ticaret davaları avukatı” olur?  Bir avukatın ticari davalar avukatı olmasının belli, belirli, özel bir ihtisas eğitimi veya sertifikasyonu yoktur. Bir avukat “ticaret hukuku”na yoğunlaşarak ağırlıklı olarak ticaret hukuku, ticaret mahkemeleri ve ticari davaların dokümanlarını, mevzuatını, içtihatlarını okursa, mesleğini icra ederken ağırlıklı olarak ticaret hukuku davalarını yürütürse bu çalışmaları neticesinde ticaret hukuku davaları konusunda doğal olarak iyi bir bilgi ve deneyim seviyesine ulaşır. Ticaret hukukuna, ticari davalara bu şekilde özel bir ilgi göstererek belli bir bilgi ve deneyim seviyesine ulaşmış avukatları müvekkilleri ve onu tanıyanlar diğer kişiler “ticaret hukuku avukatı” şeklinde tanımaya, tanıtmaya başlarlar.