Avukat Veysel Danış

Tazminat Davaları Hakkında

Tazminat Davaları

Tazminat davaları özü itibariyle bir zarara uğramış olan mağdurun, zarara sebebiyet veren kişi veya kişilerden zararına karşılık olmak üzere bir miktar parayı talep etmesi olarak tanımlanabilir.

Tazminat davalarını “maddi tazminat davası” ve “manevi tazminat davası” şeklinde genel manada ikiye ayırmak mümkün ise de bu ayırım tazminat davalarının sınıflandırılmasında aslında çok yetersiz kalmaktadır. Çünkü bir çok tazminat davası çeşidi vardır. Tazminat davalarına örnek olarak maddi tazminat davası, manevi tazminat davası, trafik kazası tazminat davası, kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, tıbbi hata (doktor hatası) (malpraktis) tazminat davası, haksız yakalanma-tutuklanma tazminat davası, … sayılabilir.

Tazminat davalarının hepsi özü itibariyle zarara uğramış mağdurun, zarara yol açan kişi veya kişilerden zararına karşılık olarak bir miktar talep etmesi sebebiyle aynı imiş gibi görünür. Fakat özü itibariyle aynı gibi görünse de tazminat davalarının ayrıştıkları temel noktalar da vardır. Mesela maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası genellikle asliye hukuk mahkemesinde açılırken, kıdem tazminatı davası iş mahkemesinde, haksız tutuklanmadan dolayı tazminat davası ise ceza mahkemesinde açılmaktadır; ki tazminat davasının “görev” (yargılamayı yapan) mahkemenin değişmesi hukuk açışından temel bir ayrışma noktasıdır.

Kendi içlerindeki bu temel ayrımlar sebebiyle tazminat davalarını tek tek incelemek daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. İlgilendiğiniz tazminat davasına tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Tazminat hukuku, tazminat davası, tazminat davası avukatı. Avukat hukuk danışmanlığı.

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazası geçirdim. Bu trafik kazası yüzünden sakat kaldım. Maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası açmak istiyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?

Trafik kazaları yüzünden maalesef bir çok kişi mağdur olmakta hatta sakat kalmaktadır. Bu üzücü neticelere sebebiyet verenlerin ödemeleri gereken bedel hukuk sisteminde maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olarak düzenlenmiştir.

Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve/veya manevi tazminat davalarında en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi dava hakkının mürur-u zamana (zamanaşımına) uğramamasıdır. Maddi ve/veya manevi tazminata esas olan haklar belirli süreler kullanılmazsa mürur-u zamana uğramakta ve maalesef talep edilemez hale gelmektedir. Trafik kazasından oluşan mağduriyetiniz için açacağınız maddi tazminat ve manevi tazminat davalarınızı haklarınız müruru zamana uğramadan bir an önce açmanızı tavsiye ederim.

Trafik kazası davalarında uzman bir tazminat davası avukatı ile görüşmeniz hukuken güvende kalmanıza katkı yapacaktır.

 

Trafik kazası tazminat davası, trafik kazası avukatı trafik kazası maddi tazminat manevi tazminat.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın