Adaletin Sembolü Kadının Elinde Neden Terazi, Kitap, Kılıç var?

Adaletin Sembolü Kadının Elinde Neden Terazi, Kitap, Kılıç var?

Hukuk Danışmanlığı

Adaletin sembolü olarak adalet ve düzen tanrıçası Themis kullanılmaktadır. Themis, Roma mitolojisindeki Iustitia’nın karşılığıdır denilebilir.

Themis’in “Kadın” ve “Bakire” olması bağımsızlığını sembolize eder.

Gözlerinin bağlı olması davanın tarafları davacı ve davalıya karşı tarafsızlığını sembolize eder.

Themis’in elindeki “Terazi” adaleti ve hakların dengeli şekilde dağıtılmasını sembolize eder.

Themis’in elindeki “Kitap” “Kanun” kitaplarını, adaletin kanunlara uygun şekilde dağıtımını sembolize eder.

Themis’in elindeki “Kılıç” adaletin verdiği hükümlerin yerine getirilmesini, aksi halde kılıç zoruyla adaletin tecellisinin sağlanacağını (icra edileceğini) anlatır.

 

Hukuk Danışmanlığı hukuk avukat İstanbul.

Bülent Ecevit

Eşitlik

Eşitlik

Bülent Ecevit demiş ki: Eşitlik her zaman adil değildir.

Mutlak eşitlik hiç şüphesiz adil değildir. Eşitlik ancak “nisbi” olursa adil olur.

Bir çiftlik hayal edelim. Bu çiftlikte çeşitli hayvanlar olduğunu farz edelim. Filler, develer, inekler, koyunlar, keçiler, zürafalar, zebralar, eşekler, …
Çiftlikteki bu hayvanların hepsine günlük 30’ar kilo ot yem verirsek, çiftlikteki hayvanlara eşit davranmış oluruz. Fakat bu eşitlik şüphesiz adil olmayacaktır.
Günde 30 kilo ot keçilere, koyunlara fazla gelecektir; eşeklere, zebralara ideal gelecektir; buna mukabil ineklere, develere, fillere yetmeyecektir.

Halbuki bunun yerine nisbi bir eşitlik uygulayıp keçi ve koyunlara 10’ar kilo, eşeklere, zebralara 30’ar kilo, ineklere 40’ar kilo, deve ve fillere 70’er kilo ot verirsek “adil” bir paylaşım yapmış oluruz.

 

Bilinçli farkındalık yaşam koçu Bülent Ecevit kişisel gelişim.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın