Suç Olmayan Şeyin Cezası Olur mu

Suç Olmayan Şeyin Cezası Olur mu

Kanunen suç olmayan bir şey için insanlara ceza verilebilir mi?

*

Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesine göre; Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Bu ilkeye suçta ve cezada kanunîlik ilkesi denilir.