İşyerinin Devri

İşyerinin Devri

Patron işyerini başkasına devretti. İşyerinin devredilmesi bizleri (elemanları) nasıl etkiler?

İşyeri başka birine devredildiğinde iş sözleşmeleri bütün hak ve borçlarıyla birlikte devralan işverene geçer. Devirden önce doğmuş olan borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.

 

İş hukuku kıdem tazminatı davası işyerinin devri eleman, kariyer danışmanlığı.