Doktor, Doctor,

İşçinin Gece Çalıştırılması

İşçinin Gece Çalıştırılması

Her işçi gece çalıştırılabilir mi?

*

Her işçi gece çalıştırılamaz. İşe başlamadan önce işçinin sağlık durumunun gece çalışmasına uygun olduğunun doktor raporuyla belgelenmesi gerekir. İşçi, ancak sağlık durumunun gece çalışmasına uygun olduğu doktor raporu ile tespit edildikten edildikten sonra gece çalıştırılabilir.

Ayrıca gece çalıştırılan işçilerin en az 2 senede bir sağlık kontrolünden geçirilmeleri de mecburidir.

Doktor, Doctor,

Çalışanın Sağlık kontrolü Masrafları

Çalışanın Sağlık kontrolü Masrafları

İşçinin gece çalışmasına uygun olup olmadığının anlaşılması için yapılan sağlık kontrolünün masraflarını işçi mi, işveren mi karşılar?

*

İşçinin gece çalışmasına uygun olup olmadığının tespiti için yapılan sağlık kontrolünün masrafları işveren tarafından karşılanır.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın