Geçici Görevlendirmede Sorumluluk

Geçici Görevlendirmede Sorumluluk

Geçici görevlendirme sırasında maaş ve sigortalarımızdan hangi işveren sorumludur?

*

Geçici iş ilişkisi müddetince işçinin ücretinden ve sosyal sigorta primlerinden devreden ve devralan işveren birlikte sorumludur.