Hastalık İzninin Senelik İzin Sayılması

Hastalık İzninin Senelik İzin Sayılması

Hastalandığım için bir kaç ay önce izin almak zorunda kalmıştım. İşverenim bu kullandığım izni senelik iznime mahsup ettiğini ve senelik izin hakkımı kullandığımı söylüyor; bu doğru mu?

İşveren yıl içinde verdiği ücretli veya ücretsiz dinlenme veya hastalık izinlerini senelik izne mahsup edemez. Hastalığınız sebebiyle almak zorunda kaldığınız izinlerin senelik izinlerinize mahsup edilmesi hukuka aykırı bir haldir. Dava açma hakkınız var.

 

Kıdem tazminatı hastalık izni, iş hukuku avukatı iş kazası davası senelik izin hakkı iş mahkemesi.