Çalışanın Sağlık kontrolü Masrafları

Çalışanın Sağlık kontrolü Masrafları

İşçinin gece çalışmasına uygun olup olmadığının anlaşılması için yapılan sağlık kontrolünün masraflarını işçi mi, işveren mi karşılar?

İşçinin gece çalışmasına uygun olup olmadığının tespiti için yapılan sağlık kontrolünün masrafları işveren tarafından karşılanır.

 

İş hukuku tazminat avukatı iş davası.