İşyerinin Devri

İşyerinin Devri

Patron işyerini başkasına devretti. İşyerinin devredilmesi bizleri (elemanları) nasıl etkiler?

*

İşyeri başka birine devredildiğinde iş sözleşmeleri bütün hak ve borçlarıyla birlikte devralan işverene geçer. Devirden önce doğmuş olan borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.