İşyerinin Dernek Merkezi Olarak Kullanılması

İşyerinin Dernek Merkezi Olarak Kullanılması

Dernek kurmak istiyoruz. Dernek merkezi olarak bir yer kiralayarak masraf etmek istemiyoruz. Dernek merkezi yönetim kurulu üyelerinden birisinin ofisini kullanmak istiyoruz. Hukuken bu mümkün mü?

*

Dernek yönetim kurulu üyesinin ofisi dernek merkez kullanmaya fiziki ve hukuki olarak müsait ise dernek merkezi olarak kullanmanızın hukuki bir mahzuru olmaz. Ofisi dernek merkezi olarak kullanabilirsiniz.