Senelik İznin Bölünmesi Talebi

Senelik İznin Bölünmesi Talebi

Patronum senelik İznimi bir defada değil üç parça şeklinde kullanmamı istiyor; buna mecbur muyum?

Senelik izin işveren tarafından bölünemez. Senelik izin süresi ancak tarafların anlaşması ile bölünebilir.

 

İş hukuku tazminat davası avukatı senelik izin.