Senelik İznin Bölünmesi Talebi

Senelik İznin Bölünmesi Talebi

Patronum senelik İznimi bir defada değil üç parça şeklinde kullanmamı istiyor. Ben ise bütün iznimi bir defada kullanıp iyice dinlenmek istiyorum. Senelik iznimi parçalı şekilde kullanmak zorunda mıyım?

*

Senelik izin işveren tarafından bölünemez. Senelik izin süresi ancak tarafların anlaşması ile bölünebilir.