Ceza avukatı olmak zor mu

Ceza avukatı olmak zor mu

Hukuk okumak isteyenler veya çocuklarının avukat olmalarını isteyen anne-babalar ceza avukatı olduğumu öğrendiklerinde ilk sordukları soru “Ceza avukatı olmak zor mu” sorusu oluyor genellikle. Onun için ceza avukatı olmak zor mu sorusunu merak edenler için bir yazı ile cevap vermenin faydalı olacağını düşündüm.

Ceza avukatı olmak zor mu

Ceza avukatı olmak çok zordur deyip insanların ümitlerini kırmak istemem tabii. Öte yandan ceza avukatı olmak kolaydır demek de samimiyetsiz, içi boş ve pek de doğru olmayan bir cevap olacaktır; insanlara boş ümit vermek de tabii ki doğru değildir.

Ceza avukatı olabilmek için öncelikle hukuk fakültesini (üniversite sınavında) kazanmak gerekiyor.

Hukuk fakültesi kazanmakla iş bitmiyor tabii. Üniversite sınavı ile yerleşilen hukuk fakültesinde okutulan bütün dersleri başarı ile geçmek gerekiyor;  Ki Hukuk fakültesi diploması alınabilsin. Ki bu süreç en az dört sene alıyor; insanın ömrünün dört senesini alıyor.

Hukuk fakültesi diploması almakla da iş bitmiyor. Bir avukatlık stajı da yapılması gerekiyor. Avukat stajı süreci de en az bir sene alıyor; insanın ömrünün bir senesini alıyor.

Avukatlık stajı bittikten sonra bir Baro‘ya kaydolup ile “avukat olmak” hedefi gerçekleşmiş oluyor.

Hukuk fakültesi kazanıldıktan sonra, hukuk fakültesinin bütün dersleri başarıyla verildikten sonra, avukatlık stajı yapılıp Baro‘ya kayıt olunduktan sonra avukat olunur ama ceza avukatı olma süreci “ceza hukuku mevzuatı“nı okumak ve öğrenmek ile devam eder.

Ceza Hukuku Mevzuatı

Bir ceza avukatının bilmesi gereken ceza hukuku mevzuatı kanun ve içtihadları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Türk Ceza Kanunu
 • Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • Ceza Muhakemesi Kanunu
 • Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • Kabahatler Kanunu
 • Çocuk Koruma Kanunu
 • Terörle Mücadele Kanunu
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • Adlî Sicil Kanunu
 • Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
 • Basın Kanunu
 • Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Çek Kanunu
 • Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
 • Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
 • Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
 • Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 • Tanık Koruma Kanunu
 • Bilirkişilik Kanunu
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları
 • Yargıtay içtihadları

Ceza avukatı olmak zor mu sorusunun cevabını bu verdiğimiz bilgileri değerlendirerek sizin cevaplamanız daha doğru olacaktır  🙂

Bir ceza avukatı olarak sizin fikriniz nedir” diye ısrarla soran insanlara cevabım:   (Maalesef evet)  Ceza avukatı olmak “zor”un ötesindedir, çooook zordur