Eşin Hakaret Etmesi

Eşin Hakaret Etmesi

Eşim bana, anneme ve babama sık sık hakaret ediyor. Beni, annemi, babamı aşağılayan birisiyle evli kalmak istemiyorum. Bu yüzden boşanabilir miyim?

*

Eşinizin size, annenize, babanıza hakaret etmesi ceza hukuku açısından suçtur, aile hukuku açısından da boşanma sebebidir. Boşanma davası açabilirsiniz.