Fazla Mesai Azami Süresi

Fazla Mesai Azami Süresi

Bir işçi en fazla ne kadar fazla mesai yapabilir?

*

Fazla mesai azami süresi senede 270 saattir. Senede 270 saatten çok fazla mesai yapılamaz.