Geçici Görev Süresi

Geçici Görev Süresi

İş kanununa göre geçici görev ne kadar süreli olabilir?

*

İş kanunu hükümlerine göre geçici iş ilişkisi en fazla 6 ay olabilir. Geçici iş ilişkisi gerektiğinde en fazla 2 defa yenilenebilir.