Geçici İş İlişkisinde Sorumluluk

Geçici İş İlişkisinde Sorumluluk

Geçici iş ilişkisinde işçi kime karşı sorumludur?

*

Geçici iş ilişkisinde işçi kusuru ile sebep olduğu zararlardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur.