İpten Adam Alan Avukat

İpten Adam Alan Avukat

Halk arasında çok kullanılan bir tabir vardır: İpten adam alan avukat diye.

Bu yazımızda ipten adam alan avukat tabirini inceleyeceğiz. İpten adam almak ne demektir, ipten adam alan ceza avukatı nasıl olur?

Halk arasında ipten adam alan avukat tabiri kanunları ve kanunlardaki boşlukları iyi bilen ve kanunlardaki boşluklardan yararlanarak müvekkillerini asılacakları ipten bile kurtarabilen becerikli ceza avukatı için kullanılmaktadır.

Müvekkilin problem yaşadığı konuyu düzenleyen kanunları bilmek müvekkili sorunundan kurtarabilmek için hayati önem taşımaktadır.

Basit heykeli her heykeltraş yapabilir; ama Davud heykeli gibi şaheseri ancak Michalengelo yapabilir.

Basit bir resmi her ressam yapabilir; ama Mona Lisa gibi bir şaheseri ancak Leonardo Da Vinci yapabilir.

Basit bir hastalığı her hekim tedavi edebilir; ama karmaşık bir ameliyatı ancak Lokman Hekim yapabilir.

Basit bir davada basit bir savunmayı her avukat yapabilir; ama ipten adam alabilmek için kanunları çok iyi şekilde bilmek, o kanunları farklı şekillerde yorumlayabilecek sağlam bir mantık ve davanın müvekkilin istediği şekilde sonuçlanmasını sağlayacak farklı stratejiler üretebilecek kıvrak bir zekaya ihtiyaç vardır.

Örnekler şüphesiz çoğaltılabilir. Sözün özü şudur ki; Basit konulara basit çözümleri herkes üretebilir. Ama zor ve önemli işleri ancak o işin ustası olanlar yapabilir. Zor işleri sıradan birine teslim etmenin sonucu pişmanlıktır.

Siz siz olun zor işleri usta olmayanlara teslim etmeyin