İş Mahkemesinde Karar Düzeltme

İş Mahkemesinde Karar Düzeltme

İş mahkemesinde açtığım davayı mahkeme reddetti. Temyiz ettik ama karar temyizde de onaylandı. Karara tekrar itiraz edebilir miyiz?

*

Yargıtay’ın İş Mahkemelerinin hükümlerine ilişkin kararlarına karşı tashih-i karar (karar düzeltme) talep edemezsiniz.