Sara Hastalığı Boşanma Davası

Sara Hastalığı Boşanma Davası

Kocam sara hastası. Sürekli sara nöbeti geçiriyor. Doktorlar tedavisinin mümkün olmadığını söylediler.

Hasta bir adamla hayatımı geçirmek istemiyorum, boşanmak istiyorum. Boşanabilir miyim?

*

Eşin sara hastası olması tek başına boşanma sebebi değildir. Sadece eşin sara hastası olması sebebine dayanarak açılacak boşanma davasının red edilmesi ihtimali yüksektir. Açılacak boşanma davasının başka argümanlar ve delillerle de desteklenmesi faydalı olacaktır.